ศูนย์วิจัย NIR
ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ และนักศึกษากลุ่มวิจัย Water Engineering Grawp
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าศึกษาดูงาน


กลุ่ม บริษัท CP  เข้าศึกษาดูงาน
นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าศึกษาดูงาน


กลุ่ม บริษัท CP ข้าวตราฉัตร เข้าศึกษาดูงาน
 


    Application Measurement Options for Dry Matter Analysis in Total Mixed Rations by Near Infred Spectroscopy       
    Investigation of lactic acid level and pH in fermentd productsusing NIRS
   Prediction of insect damaged rough rice contamination using FT NIRS and NIR hyperspectral imaging  Simulation for Drying of Drying of Tray dryer by Using Computational Fluid Dynamics
  A Sludy & Design of the Separated Watermelon Seeds Machine by Using Circulate Water Method
    Performance of Fourier Transform NIR Spectrophotometer for Determining Moisture and Protein contents of Single Kernel Thai "KDML105" Brown Rice 
   Determining Variety Contamination of thai "KDML105" Rough Rice Using FT- NIR Reflectance Spectroscopy and a Fiber-optic Probe
The Development of a Clear and Fat Separator of the Jatropha oil

http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/Special-Engineering-23.pdf  The Development of  Rotary Dryer for Paddy Using Hot Air Recovery System
Clssiification the quality of meatballs in terms of starchcontain in formula using near infrared spectroscopy (NIRS)

  Determination of pigment in purple juices by NIRS
Sugar content determination of sugarcane based on stalk cross-sectional  scanning using FT-NIR  reflectance spectroscopy and a fiber-optic probe
Near-Infrared Spectroscopy (NIR) Technique on proteincontent and color of white glutinous rice (RD6) for geographical indications
    Near Infrared analysis of chemical composition of TMR concentrateration and Feces of dairy cows
Prediction of variety contamination of Thai “KDML105” roughrice in Plastic bag using FT-NIRs        Prediction of variety contamination of Thai “KDML105” rough rice in Plastic bag using FT-NIRs
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557


 The Study on Aerodynamic Behaviour of Agricutural Seeds

 Design and Construction of Mechanical DamageTester for Agricultural Products

 Design and Construction Herbs Washing Machine with Water Recirculating System

 The Testing of Supercritical Extractor for Ginger Essential Oil Using Liquid CO2


เครื่องมือศูนย์วิจัย NIR

                                                                          เครื่อง Image Analyser 
          
     

                                                   เครื่อง Near-Infrared แบบพกพา (NIR GUN)


         
         

                                                                                        เครื่อง X-ray                                            

                                                                               FT - NIR Spectrometer


                      


Scanning electron  Microscopy (SEM)

บุคลากรสายผู้สอน                                               
                                                          1. ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง 
                                                                
            

                                             

                              2. อาจารย์เดชาวัต   มั่นกลาง                      3. อาจารย์ประสิทธ์  โสภา

 

 
                                                                                       
4. ดร.อาภาภรณ์  จอมหล้าพีรติกุล               5. ดร.ประยูร  จอมหล้าพีรติกุล  

     
          
                                                      
                                       
                               6. ดร.ภูชิสส์  ตันวาณิชกุล                           7. ดร.ชัยณรงค์  หล่มช่างคำ       
                                                                  8. นายศักดิ์นรินทร์  ตรีศูนย์
                                                                                   (ผู้ดูแลwebboard)